Contract Management ERFA-grupper

HOS SOLUSI TROR VI PÅ, AT VIDEN OG ERFARING MELLEM INTERESSEREDE ER MED TIL AT UDVIKLE OG STYRKE CONTRACT MANAGEMENT I DANMARK

 

Solusi har to ERFA-grupper vedrørende Contract Management, ERFA Øst og ERFA Vest. Grupperne er et forum, hvor der udveksles idéer, erfaring og viden, og det er derfor ikke en nødvendighed at anvende Solusis IT-løsning for at deltage og udvide sin viden og forståelse for brugen af Contract Management.

 

Formålet med grupperne er at skabe et netværk af ligesindede, og erfaringsudveksling kan med fordel ske på tværs af de to ERFA-grupper.

2015-02-04 13.28.11

Der afholdes møder 4 gange årligt, og her er der rig mulighed for erfaringsudveksling medlemmerne imellem. Se hvornår næste møde afholdes i vores kalender.

Se kalender

 

Ny ERFA-gruppe om IT-løsninger

I april 2015 oprettede vi en IT-ERFA-gruppe, hvor det er muligt at udveksle erfaringer og diskutere de udfordringer, man som virksomhed/myndighed kan stå over for i forbindelse med IT-kontrakter og de dertilhørende processer.

Solusi er mødeleder for alle grupperne og sikrer sig, at der udarbejdes mødeindkaldelse, relevant materiale, kopi af power point mv. Endvidere oprettes et forum for medlemmerne hvor alt relevant information kommer til at ligge.

 

Kontakt

Vi håber, at du har lyst til at være med til at dele dine erfaringer og høre om andres med Contract Management. Kontakt os for at høre mere.

 KONTAKT OS

 

Pris pr. medlem kr. 2.500,- pr. år / studerende eller arbejdssøgende halv pris.