Bedre kvalitet og korrekt fakturering

· · · · | Artikler

Blogindlæg ved René Franz Henschel.

 

Indkøbere fra både offentlige og private virksomheder siger, at 5 til 7 procent er realistiske besparelser de første år. Årsagen er større kontrol med fakturering og bedre kvalitet og service.

Har du spørgsmål om Contract Management, så stil det til mig her på bloggen.

 

Efter mit første blogindlæg om værdien ved at indføre Contract management, har jeg haft lejlighed til at drøfte tallene med blandt andet indkøbere fra det offentlige samt fra enkelte private virksomheder. Tilbagemeldingen er enstemmigt, at tallet 1 1/2- 2 1/2 % er for lavt sat. I stedet nævnes 5-7 % som et mere realistisk tal, i hvert fald i de første par år efter Contract management er indført i organisationen. Værdierne opnås bl.a. gennem forbedret service, bedre kontrol med fakturering og opnåelse af rabatter, ligesom der bedre følges op på aftalte bodsbestemmelser mv. Blogindlæg ved René Henschel.

 

Bedre kvalitet i leverancen som bieffekt

Det er her vigtigt at bemærke, at der var enighed om, at lige så snart en leverandør får at vide, at der igangsættes et Contract management initiativ, vil det have en positiv effekt for kunden, idet leverandøren nu ved, at der følges nøje op på det aftalte mellem parterne. Dette motiverer naturligvis leverandøren til at forbedre performance, og derfor er en væsentlig del af Contract management også Supplier Development!

Samtidig skal det ikke glemmes, at forpligtelserne naturligvis går begge veje – det er altså ikke kun leverandøren, som skal blive bedre til at levere det aftalte – det er også kunden, som bliver bedre til at påse forpligtelser opfyldes fra egen side. Leverandøren kan med andre ord også hente værdier ved forbedret Contract management.

 

Gevinst til begge parter på den lange bane

Det ultimative formål med Contract management er at forbedre kvaliteteten af opfyldelsen af parternes rettigheder og forpligtelser – ikke alene i relation til den individuelle kontrakt, men også ved på den lange bane at blive stedse bedre til at beskrive behov, formulere dem i en kontrakt og håndtere udførelsen. Herved kan begge parter frigøre store værdier og undgå unødigt spild – hvormed business casen og kagen altså ikke nødvendigvis bliver mindre for den ene eller begge parter, men tværtimod burde blive større for dem begge.