Contract Management ERFA-gruppe ØST

· · | Artikler

ERFA-gruppe ØST: Contract Management

 

Solusi har oprettet en Contract Management ERFA gruppe i Vest, og opretter nu en ERFA gruppe i Øst der vedrører Contract Management.

 

Vi tror på, at der er et stort potentiale i den erfaringsudveksling der sker i mellem de 2 ERFA grupper og medlemmerne er meget velkommen til at deltage på tværs af begge ERFA gruppens møder.

Solusi vil derfor invitere dig til det konstituerende møde, med håbet om du kan deltage, og vil være med til at påvirke Contract Management i Danmark.

 

tirsdag, den 9. dec. 2014, kl. 13.00 – 15.30

Gentofte Kommune

Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Agenda

13.00     Velkomst ved direktør Viggo Spenner og Kim Bruhn-Rasmussen, Solusi

13:15     Gentofte Kommune v. Charlotte Solovej. Status og visioner omkring Contract Management

13.30    Contract Management i Danske Bank v. Lone Arnholtz Head of Contract Management IT, Danske Bank

14.30    Oprettelse af ERFA-gruppen, Konsulent Bo Zacher Nielsen, Solusi Drøftelse af formål, interessegruppe, mødefrekvens mv.

15.10     Networking og kaffe

15.30     Afslutning

 

Soluis’ forslag til formål mv.:

Formål

Samle ligesindede indenfor Contract Management således, at medlemmerne kan udveksle erfaringer og viden.

På sigt kan ERFA-gruppen være med til at påvirke Contract Management begrebet i Danmark, da det som en ny disciplin udvikles løbende.

Interessenter

Personer som er involveret eller har interesse i Contract Management.

Møder
Møderne kan indeholde en orientering fra relevante firmaer og personer eller afholdelse af seminarer.
Der vil hver gang være mulighed for at udveksle erfaringer.

Mødefrekvensen er 4 gange årligt, hos medlemmerne.

Pris
Solusi er mødeleder for gruppen og sikrer sig, at der udarbejdes mødeindkaldelse, relevant materiale, kopi af power point mv.

Endvidere oprettes et website/forum hos Solusi for medlemmerne hvor alt relevant information kommer til at ligge.

Pris pr. medlem kr. 2.500,- pr. år / studerende eller arbejdssøgende halv pris.

Tilmeldning
Du kan tilmelde dig mødet på kontakt@solusi.dk eller ringe til Solusi på 7022 6644.

Vi glæder os til at se dig.