CONTRACT MANAGEMENT ERFA-GRUPPE Vest

· · · | Artikler

Contract Management ERFA-gruppe Vest

 

Solusi opretter en Contract Management ERFA gruppe i Vest der vedrører Contract Management. Der kommer ligeledes en ERFA gruppe i Øst.

 

Vi tror på, at der er et stort potentiale i den erfaringsudveksling der sker i mellem de 2 ERFA grupper og medlemmerne er meget velkommen til at deltage på tværs af begge ERFA gruppens møder.

 

Solusi vil derfor invitere dig til det konstituerende møde, med håbet om du kan deltage, og vil være med til at påvirke Contract Management i Danmark.

 

onsdag, den 5. november 2014, kl. 12.00 – 15.30

hos Vejle Kommune

Agenda

12.00     Velkomst ved direktør Viggo Spenner og Kim Bruhn-Rasmussen, Solusi

12.15     Contract Management set fra Advokatens side: David Salomonsen Advokat Horten

13.15     Pause

13.30     Oprettelse af ERFA-gruppen, Konsulent Bo Zacher Nielsen, Solusi Drøftelse af formål, interessegruppe, mødefrekvens mv.

14.40     Kaffe og networking

15.00     Afslutning

 

Soluis’ forslag til formål mv.:

Formål

Samle ligesindede indenfor Contract Management således, at medlemmerne kan udveksle erfaringer og viden.

På sigt kan ERFA-gruppen være med til at påvirke Contract Management begrebet i Danmark, da det som en ny disciplin udvikles løbende.

Interessenter

Personer som er involveret eller har interesse i Contract Management.

Møder
Møderne kan indeholde en orientering fra relevante firmaer og personer eller afholdelse af seminarer.
Der vil hver gang være mulighed for at udveksle erfaringer.

Mødefrekvensen er 4 gange årligt, hos medlemmerne.

Pris
Solusi er mødeleder for gruppen og sikrer sig, at der udarbejdes mødeindkaldelse, relevant materiale, kopi af power point mv.

Endvidere oprettes et website/forum hos Solusi for medlemmerne hvor alt relevant information kommer til at ligge.

Pris pr. medlem kr. 2.500,- pr. år / studerende eller arbejdssøgende halv pris.

Tilmeldning
Du kan tilmelde dig mødet på kontakt@solusi.dk eller ringe til Solusi på 7022 6644.

Vi glæder os til at se dig.