Faste omkostninger er ikke længere faste !

| Artikler

Her gik jeg og troede at en af de første ting man lærte i økonomiens verden var at skelne imellem de variable omkostninger og de faste omkostninger. Senere,da man blev dygtige, kom begreberne dækningsbidrag og ”kontante kapacitetsomkostninger”.

Men nu er der skabt uorden – og til det bedre!

Konceptet med Contract Management er jo egentlig meget logisk, men på trods af dette, er det ikke noget der er brugt særlig meget tidligere. Måske med undtagelse af meget store virksomheder.

Det er tankevækkende hvorfor dette ikke er kommet frem tidligere, og det skyldes to helt simple men også meget klare årsager:

  • Efterspørgsel. Hvis der ikke er en efterspørgsel efter et produkt er der sjældent et udbud. Hvis ikke der er nogen i organisationen der efterspørger en optimering af virksomhedens kontrakter, aftaler og forpligtelser, er der ikke nogen der igangsætter det. Fordi det ikke vurderes at have en værdi.lis
  • Organisering. Måske har en eller flere CFO’er tænkt tanken, men er så stoppet ved – hvem skal have ansvaret for dette – Det er i dag ikke entydigt hvor det skal være placeret.

Er det økonomi, fordi der indgår tal, beregninger?

Jura fordi det er noget med regler, paragraffer?

Indkøb, fordi det jo alligevel er dem der skal anvende produktet der skal indgås aftale om?

Det er faktisk relativ enkle forhold der gør at det ikke er mere udbredt, og det er også meget nemt, at det er igennem besparelser, effektiviseringer etc. at vi får fokus på det.

Så faste omkostninger er altså ikke længere faste, i og med kontrakter, aftaler og forpligtelser er foranderlige, men det flytter ikke noget hvis vores opfattelse er, at de er faste.

Der var også nogle der engang mente at jorden var flad og forfulgte de kættere der mente noget andet. Det tog en rum id, før man måtte anerkende at jorden faktisk var rund. Lad ikke kontrakter, aftaler og forpligtelser tage samme tur, og sørg for at CFO’en får sat fokus og skabt efterspørgsel efter dette arbejdsfelt.