Kontraktens livscyklus

Process_Foer_kontraktindgaaelse_2 Process_Evaluering_forhandling Process_Kontrakt_implementering Process_Kontraktstyring Process_ Afslutning
Behovsafklaring/budget/
partnere/tidsplaner
 Evaluering af tilbud

Registrering af kontrakt

Løbende forvaltning af forpligtelser

Formel afslutning af kontrakt
Markedsinput/indkøbsstrategi Valg/forhandling af tilbud  Forpligtelsesresume/betalingsplan

Løbende forvaltning af budget

Dokumentation af resultater

Kontraktstrategi/risikostrategi Udformning af kontrakt Integration af kontrakten i forretningen

Justering/forslag til forbedring/ændringshåndtering/
konflikthåndtering

Forslag til forbedring af resultater/behovsafklaring

Underskrifter mv.  Afrapportering