Contract Management – vejen til at positionere CFO’ens rolle som forretningsorienteret

· · · · | Artikler

I en undersøgelse fra den amerikanske non-profit organisation indenfor benchmarking og best practice, APQC, fra 2012 udtaler 58 % af amerikanske/canadiske og europæiske virksomheder at der ikke er tid til at dykke ned i de mere værdibaserede analyser, som der er behov for.

Dette skyldes stigende mængder af transaktionsflow og rutinebaserede opgaver, bl.a. som følge af en effektivisering, der i en del virksomheder har betydet at CFO’ens rolle operationaliseres, hvilket vil sige at CFO’en får flere almindelige og bogholderirettede opgaver, fremfor at koncentrere sig om det økonomistyringsmæssige til gavn for forretningen som helhed.

Det svækker CFO’ens rolle, og det er derfor vigtigt at understrege værdien af at have en chef der kan gå forrest og arbejde for en optimering af forretningen, herunder at sætte fokus på de værdikæder i processerne, der stjæler tid og opmærksomhed.

Med Contract Management er der åbnet for et nyt styringsfelt, i form af en struktureret og koncis håndtering af forretningens forpligtelser i.f.t. kontrakter, aftaler og bindende forpligtelser.

CFO’en skal gribe denne chance til at vise at økonomifunktionen er et naturligt omdrejningspunkt for håndtering af disse typer produkter som jo er en væsentlig del af virksomhedens driftsomkostninger.

Med en solid erfaring fra processtyring og forhandlingserfaring fra ansvarsområdet med revisorer, banker, advokater, leverandører m.v. er det en unik mulighed for CFO’en til at positionere sig i forhold til virksomhedens øverste ledelse og dokumentere at CFO’er en et naturligt valg for placering af denne ansvarsfulde og økonomiske tunge opgave.