Kontrakthåndtering

En god proces for kontrakthåndtering kan fordoble graden af aftaleopfyldelse og halvere tid brugt på forhandling. I kan få gevinsterne ved at uddanne Contract Managers og implementere ensartede processer til Contract Lifecycle Management.


Kontrakters livscyklus er delt i to hovedperioder: Før og efter kontraktindgåelse.

 

I forhandlingen handler det om at trække på erfaringer fra andre kontrakter og sikre, at alle vilkår lever op til de standarder, som virksomheden ønsker.


Virksomheder med en god CLM-proces kan typisk halvere tiden brugt på kontraktforhandling, fordi standarder og procedurer gør arbejdet nemmere og sikrer en klar forhandlingsposition.

 

Når kontrakten er indgået, sørger Contract Management for en væsentlig højere grad af aftaleopfyldelse, fordi rutiner og procedurer sikrer at levering og fakturering sker som aftalt.


Løbende kontrakter bliver evalueret mod forbrug og behov, så I undgår overfakturering.

 

Når I skal genforhandle aftalen, sikrer en god proces til kontrakthåndtering, at alle relevante erfaringer fra første periode danner grundlag for den nye kontrakt.


Contract Managers har ansvaret

Det er først og fremmest mennesker, der sørger for at processen fungerer.

 

Enhver organisation bør have en eller flere uddannede Contract Managers, som står for at hjælpe andre med kontraktforhandling og kontraktudformning, samt sørge for at kontrakter behandles korrekt i IT-systemet.

 

Contract Managers sikrer kvaliteten i hele kontraktens livscyklus.


Find et kursus med certificering til Contract Manager

Solusis medarbejdere favner teori og praksis

Solusi implementerer CLM-processer, der både er fagligt i top og praktisk anvendelige, fordi vi både trækker på praktisk ledelseserfaring og på den seneste forskning fra danske og internationale universiteter indenfor Contract Management.

 

Solusis konsulenter er både jurister, erfarne erhvervsfolk og IT-konsulenter, der sikrer at IT-systemerne spiller sammen med CLM-processerne.


 

Hjælp til det praktiske

Når I indfører Contract Management, skal I identificere og registrere de mange kontrakter, som jeres organisation har med leverandører og kunder. Solusi kan hjælpe med det praktiske arbejde, så implementeringen går hurtigt og ikke forstyrrer jeres daglige arbejde.


Automatisering af påmindelser, processer og rutiner

En god proces for Contract Management kræver IT.


Læs mere om Solusis rådgivning om CLM-systemer her


Hvad er jeres potentielle besparelser?

Inviter os på en kop kaffe, så kan vi sammen vurdere din virksomheds potentielle gevinster ved at indføre Contract Management. Vi kigger på jeres eksisterende processer og generelle kontraktstruktur og giver et bud på, hvordan I når i mål og hvad I får ud af det. Uforpligtende, naturligvis.


Skriv mail til Kim eller Jens

Eller ring til os på 70 22 66 44 og få en dato i kalenderen med det samme.