Modul 2: Risk Management

Kurset afholdes i samarbejde med Christina Lindved Turner

Alt for ofte undlader vi at danne os et overblik over vores risici. Hvad gør vi, hvis vores leverandør ikke leverer eller går konkurs. Har vi en fall back plan, og har vi overblik over, hvad vores eller leverandørens misligholdelse betyder for virksomheden? Kurset gennemgår Contract Management best practices omkring risikohåndtering, og giver praktiske råd til, hvordan man kan segmentere, kapitalisere og vurdere værdien af sin risiko.

 

Kend din risiko

At have ret er ikke altid det samme som at få ret. En række faktorer gør, at en reaktiv tilgang til kontrakter ikke er tilstrækkelig i din Contract Management. Din virksomhed er sjældent hjulpet ved rene kontraktuelle beføjelser, når din kontraktpart misligholder, uanset hvor velgennemtænkte de måtte være. Du må være pro-aktiv og kende og styre dine risici. I dette kursus har vi fokus på, hvordan man arbejder med risici i Contract Management. Kurset giver indblik i traditionelle modeller om risikostyring og kapitalisering af risiko. Herudover tager vi med udgangspunkt i IT-kontrakter fat i forskellige modeller, der bør indtænkes i Contract Management af risiko.

Udbytte

Efter kurset vil du bl.a. være i stand til at

 

  • Forstå best practices om risiko i Contract Management

  • Opnå indsigt i hvordan der arbejdes effektivt med risiko i prissætningen og driften af et IT-projekt

  • Kunne arbejde med gængse modeller omkring risiko og kapitalisering heraf

  • Kende typiske kontrakt- og indkøbstiltag, der kan anvendes til at formindske sin risikoeksponering

  • Få overblik over typiske monitoreringsforpligtelser, der knytter sig til risk management

  • Opbygge gængse modeller for fall-back planer i tilfælde af konkurs eller manglende levering

 

Deltagerprofil

Chefer, mellemledere og specialister i private virksomheder med arbejdsfelt inden for jura, økonomi, indkøb m.v., der har en basis viden om Contract Management og ønsker at blive klogere på de ledelses-, økonomiske- og juridiske discipliner, der er en af grundpillerne i Contract Management.

 

Prisen er 4.500,- kr. pr. deltager

Alle priser er excl. moms