Modul 4: Kontraktens faser for ikke-jurister

Kurset afholdes i samarbejde med Thomas

 

En god kontrakt tager højde for alle faser i kontraktens levetid – etablering, implementering, drift og ophør. Ofte forsømmer kontrakterne en eller flere af faserne, og erfaringen viser, at særligt ophørsfasen giver anledning til tvister mellem leverandør og kunde. Fundamentet for god Contract Management er solide kontrakter, der opfylder forretningens behov i alle faser.

 

Optimer dine kontrakter

Contract Management forudsætter en god og proaktiv kontrakt. En optimeret kontrakt er ikke kun et dokument, men også en proces. Med udgangspunkt i statens K-kontrakter inden for IT-området gennemgås en kontrakts forskellige faser. Desuden gennemgås kontrakter for cloud tjenester (SAAS) og almindelige SLA vilkår. På kurset opnår du indsigt i, hvad en kontrakt egentlig består af, og hvordan en kontrakt på en effektiv måde indarbejder gængse Contract Management discipliner. Juraen omkring kpi-er og bod gennemgås.

 

Udbytte

Efter kurset vil du bl.a. være i stand til at

 

  • Forståelse for kontraktens livscyklus

  • Kunne udarbejde en Contract Management kontraktstategi

  • Kunne forhandle og identificere kontraktens vigtigste elementer

  • Opnå indsigt i forskellene mellem en kravspecifikation og en kontrakt og samspillet mellem de to dele af kontrakten

  • Omsætte praktiske erfaringer i forretningen til kontraktvilkår

  • Indsigt i typiske årsager til tvister og indblik i, hvordan kontrakten kan tage højde for dem

  • Være i stand til at formulere kpi’er, der er relevante, og kan håndhæves efter dansk ret

 

Deltageprofil

Ikke-jurister, f.eks. Chefer, mellemledere og specialister i private virksomheder med arbejdsfelt inden for jura, økonomi, indkøb m.v., der har en basis viden om Contract Management og ønsker at blive klogere på kontrakter som er en grundpille i Contract Management.

 

Prisen er 4.500,- kr. pr. deltager

Alle priser er excl. moms