Modul 6: Performance Management og håndtering af tvister

Kurset afholdes i samarbejde med Frans Dige

Leveringer skal være af den aftalte kvalitet. Det følger af kontrakten, men det er ofte lidt tilfældigt, hvordan der følges op på det. Overblikket over løbende leveringer er ofte ikke til stede, når nye kontrakter forhandles. Desuden opleves det tit, at der ikke bliver fulgt op på manglende performance, og man derved f.eks. ikke inkasserer den bod, man er berettiget til. En effektiv Contract Management kræver håndhævelse af kontrakter, og forudsætter viden om kontraktens realiteter, faktiske anvendelse og kvalitet i levering, samt viden om egne leverancer i kontrakten.


Sikkerhed for at betalinger, kvalitet og service er som aftalt!


Håndtering af metoder til sikring af kvalitet og service forudsætter velstruktureret processer. Ofte modtages leverancer decentralt, og effektiv Contract Management bliver dermed afhængig af decentral feed-back omkring leveringer. Med udgangspunkt i konkrete værktøjer vises eksempler på, hvordan man kan opbygge Performance Management i sin organisation, herunder hvordan man får forretningens opbakning til den ekstra byrde, som Performance Management ofte bliver. Ydermere bliver gængse metoder til håndtering af tvister drøftet.

 

Udbytte

  • Viden om performance management

  • Konkrete metoder til opbygning af strukturer og værktøjer til performance management

  • Viden om hvorledes fordele ved performance management kan kommunikeres til forretningen

  • Gennemgang af typiske årsager til tvister og konflikter

  • Metoder til eskalering af tvister i vedvarende kontraktforhold, herunder modeller til levering ved tvist

 

Deltagerprofil

Chefer, mellemledere og specialister i private virksomheder med arbejdsfelt inden for jura, økonomi, indkøb m.v., der har en basis viden om Contract Management og ønsker at blive klogere på de ledelses-, økonomiske- og juridiske discipliner, der en grundpillerne i Contract Management.

 

Prisen er 4.500,- kr. pr. deltager

Alle priser er excl. moms