Outsourcing af Contract Management

Ønsker I at fokusere på forretningen frem for kontrakter?

En vellykket implementering af contract management betyder nye opgaver. Det kræver en vedholdende indsats at høste gevinsterne.

Men det er ikke altid at organisationens ressourcer er klar til at håndtere opgaven. Eller opgaven har et omfang, så de eksisterende ressourcer ikke kan løfte den tilstrækkeligt.

Eller den daglige drift tager fokus, så procedurerne fra contract management ikke bliver fulgt tilstrækkeligt stringent.

Eller den ene person, som var trænet i contract management pludselig ikke er tilgængelig.

Løsning: Outsource jeres Contract Management

Solusi kan hjælpe jer med at høste gevinsterne ved Contract Management fra dag 1.

Vi håndterer alle opgaverne omkring contract management, og det kan være permanent eller i en overgangsfase, hvor I afgør, hvordan I vil allokere ressourcer og får trænet medarbejdere i contract management.


Eksempler på opgaver, som vores kunder har outsourcet til os:

Skabe overblik over kontraktporteføljen, herunder scanning af alle papirkontrakter og indsamling af kontrakter fra netværksdrev mv.

  • Opbryde kontrakter i forpligtelseskatalog og KPI’er.
  • Opsætning af alarmer og notifikationer til genforhandling mm.
  • Ledelsesrapportering.
  • Governance, Risk og Compliance.
  • Dokumentation og opbygning af best practice.
Har I brug for ekstra ressourcer?

Ring eller skriv til os og hør, hvordan vi kan løse jeres daglige behov for Contract Management.

Skriv mail til Kim eller Jens

Eller ring til os på 70 22 66 44 og få en dato i kalenderen med det samme.