Solusi GDPR

Solusi GDPR sikrer dine data

Med Solusi GDPR får din DPO et effektivt værktøj til at sikre en korrekt og effektiv databehandling efter kravene i Databeskyttelsesdirektivet (GDPR) og I får som virksomhed en høj grad af sporbarhed i data og transparens i jeres processer for databehandling.

 

Solusi GDPR analyserer dine processer for databeskyttelse. Modulets indbyggede workflow skaber et hurtigt og enkelt overblik over, hvor langt I er i jeres processer. Det understøtter en korrekt ledelsesmæssig afrapportering af, hvor langt i er i forhold til reglerne i Databeskyttelsesdirektivet.

 

Solusi GDPR er dit værktøj til som dataansvarlig eller databehandler at følge principperne og reglerne for databeskyttelse og samtidig have dokumentation for, hvordan du gør det.

 

Som dataansvarlig vil du blandt andet kunne dokumentere i hvilket omfang I har indgået databehandleraftaler med databehandleren og udarbejdet instruks for databehandling.

 

Som databehandler vil du blandt andet kunne dokumentere jeres databehandleraftaler med underleverandører og om I har modtaget instruks fra den dataansvarlige.

 

Solusi GDPR anvender en Dashbord-struktureret fremvisning af data, herunder behandlingsregler, oplysninger fra tredjemand og procedure ved sikkerhedsbrud. Gennem en formularbaseret dataindhentning sikrer modulet versionsstyring og logning af hændelser.

 

Solusi GDPR supplerer det grundlæggende kontraktsstyringssystem, Solusi CLM Basic.

 

Hør hvordan du kan strømline din kontraktsstyring: 70 22 66 44

 

Solusi GDPR Smart Value

Solusi GDPR er din dybdegående kontrol af, om I som dataansvarlige overholder Databeskyttelsesdirektivets krav til datasikkerhed, processer og dokumentation.

 

Solusi GDPR kan for hvert system, I har ansvaret for, kontrollere, hvordan I overholder kravene i Databeskyttelsesdirektivet. På den måde sikrer du, at din organisation lever op til kravene i direktivet for hvert enkelt system, I er ansvarlige eller behandler data for.

 

Solusi GDPR synliggør, på hvilke punkter I har brug for at præcisere jeres processer og skabe en bedre dokumentation for jeres behandling af data.

 

Solusi GDPR forsyner dig som leder med en række centrale og detaljerede afrapporteringer, som giver dig indblik i, hvordan I følger kravene i Databeskyttelsesdirektivet. På den baggrund kan I hurtigt følge op på eventuelle udeståender og dokumentere overfor Datatilsynet eller anden tilsynsmyndighed, at I følger kravene i Databeskyttelsesdirektivet.

 

Alle relevante dokumenter, herunder procedurebeskrivelser, databehandleraftaler, instrukser m.m. systematisk lagret i Solusi GDPR, således at din dokumentation for overholdelse af Databeskyttelsesdirektivets krav er samlet ét sted.

 

 

Få et personligt tilbud

 

Print som PDF

 

                                                                                                                      Solusi GDPR understøtter din databeskyttelse