Udbudsmateriale

Rammeaftaler

Grundlæggende er fremgangsmåden ved udbud af en rammeaftale den samme som ved almindelige udbud.

Leverandørerne afgiver priser, som de efterfølgende skal leve op til, ligesom de tilkendegiver at kunne leve op til de øvrige vilkår, som udbyder har beskrevet i udbudsmaterialet.

Ofte vil et færre antal rammeaftaleleverandører betyde skarpere priser og bedre vilkår for udbyder. Endvidere vil færre rammeaftaleleverandører lette den administrative byrde ved at drive aftalen.

Udbud af rammeaftaler kan både foretages af eksempelvis en kommune eller indgås af en på vegne af en kreds af ordregivende myndigheder eller via en fælles indkøbscentral (eksempelvis Statens og Kommunernes Indkøbsservice).

Miniudbud

Et miniudbud er en konkurrenceudsættelse af en specifik ordre på de vilkår, der er fastlagt i en rammeaftale. Ved et miniudbud opnår køberen at få en række tilbud fra de relevante rammeaftaleleverandører på en specifik anskaffelse. Fordelen ved et miniudbud er, at det er en kortere og mere enkel proces end et EU-udbud eller et udbud efter Tilbudsloven.