Værdien af Contract Management

· · · | Artikler

Mange millioner at hente på Contract Management

Blogindlæg ved René Franz Henschel

 

Spar 1½ – 2½ procent på leverandørkontrakter, alt efter kontrakttype og jeres organisation. I England kan staten spare mindst 290 millioner pund ved indførelse af Contract Management.

Ét af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med investering i Contract Management lyder: hvilken værdi bringer Contract Management min organisation?

Svaret er klart: studier viser, at en organisation i gennemsnit kan hente minimum 1 ½ – 2 ½ % af sit indkøbsbudget ved at indføre Contract Management!

Har organisationen f.eks. et indkøbsbudget på 200 millioner kroner, er der 3-5 millioner at hente på at indføre Contract Management i organisationen.

Tallene dækker imidlertid over store forskelle, afhængig af organisationens modenhedsniveau, og hvilken portefølje af kontrakter, der er tale om.

 

Hent 10% på komplekse IT- og servicekontrakter

Eksempelvis viser undersøgelser, at hvis det drejer sig om komplekse IT eller servicekontrakter, kan der være helt op til 10 % at hente på et kontraktbudget ved at indføre Contract Management!

Hertil kommer værdien af at indføre ”value for money” testing og benchmarking, der kan frigøre endnu flere værdier.

Disse tal bør få enhver CFO, CPO eller anden ansvarlig leder til at undersøge, hvad værdien af Contract Management i hans eller hendes organisation potentielt kan udgøre. Dette er noget, som flere og flere offentlige og private virksomheder da også erkender.

 

290 millioner pund kan spares i England

I England har Rigsrevisionen (National Audit Service) eksempelvis skønnet, at man – udover forbedret service – årligt vil kunne frigøre minimum 290 millioner pund på at forbedre contract management i regeringskontorerne.

Undersøgelserne  viser samtidig klart, at det kan betale sig at investere i at frigøre disse værdier – herunder i IT, kompetenceudvikling og intern kommunikation.

 

Hvor stor er jeres potentielle besparelse?

Spørgsmålet til bloggens læsere skal derfor lyde: har din organisation et overblik over, hvor meget der kan hentes ved at indføre Contract Management? Eller stillet op på en måde: hvor mange penge tror din organisation mister på IKKE at have indført best practice Contract Management?