INFINITY

Kontrakthåndtering

Komplet levering.
Styrket forhandlingsgrundlag.
Hvis I ønsker optimalt udbytte af alle faser i kontrakters livscyklus, kan vi hjælpe jer hele vejen.
Hvad betyder det at indføre
Contract Lifecycle Management?


Læs her


HAT

Uddannelse

Hurtig opkvalificering af en medarbejder til Contract Manager?
Eller grundlæggende introduktion til Contract Lifecycle Management?
Hvilket kursus skal du på?


Læs her


IT

IT-understøttelse

I skal automatisere en række processer
for at få fuldt udbytte af Contract Lifecycle Management.
Vi rådgiver om opsætning af jeres eksisterende IT eller implementering af nye systemer.
Hvad skal et CLM-system kunne?


Læs her


outsourcing

Outsourcing

Mangler I ressourcer til kontrakthåndtering? Solusi tilbyder outsourcing.


Læs her


IT-udbud

Tilbud på IT-udbud

Når I skal give tilbud på et offentligt IT_udbud, kan Solusi hjælpe jer hele vejen.


Læs her


IT-udbud

Offentlige IT-udbud

Skal I lave et udbud? Solusi kan hjælpe jer med ekstra ressourcer til processen.


Læs her

Solusi CLM Basic

Mere end 25 års erfaring med kontraktsstyring samlet i ét system

Solusi CLM Basic er med til at sikre en effektiv kontraktsstyring for vores kunder.

 

Solusi CLM Basic er udviklet af Solusi ApS. Vi har gennem de sidste 25 år opbygget en indgående erfaring med Contract Management i praksis. Den viden har vi brugt til at skabe et system, der skaber overblik over kontrakters indhold. Solusi ApS er en af Danmarks førende leverandør i Contract Lifecycle Management systemer (CLM).

 

 

Hør hvordan du kan strømline din kontraktsstyring: 70 22 66 44

 

 

Effektiv kontraktsstyring frigiver tid og skaber gode relationer

Med Solusi CLM Basic sikrer du, at der bliver fulgt op på dine kontrakter. Det er din platform til effektiv kontraktsstyring.

 

Solusi CLM Basic skaber overblik over din forretning, sparer tid for dine medarbejdere og frigør ressourcer til andet arbejde.

 

 

        • Er du ordregiver, så får du et klart overblik over, hvad dine leverandører skal levere, hvornår leverancen forfalder, og hvilke ting, du selv skal                         holde øje med for at sikre leverancen
       • Er du leverandør, så får du et overblik over, hvornår dine leverancer forfalder og hvilke krav fra kundens side, du skal leve op til

 

 

Krav til leverancer, aftalte KPI’er, frister, faktureringer, optioner og fornyelser m.v. ligger overskueligt og lettilgængeligt i Solusi CLM Basic. Systemet gemmer bl.a. de vigtige tidsfrister, faktureringer og kontaktoplysninger og sikrer opfølgning på dine forpligtelser.

 

Få et personligt tilbud

 

Systemet minder dig om de vigtige milepæle, og du kan til enhver tid trække rapporter, som giver dig overblik over flere kontrakter eller leverandører på samme tid.

Med Solusi CLM Basic får du sikkerhed for at levere til rette tid – både som leverandør og som kunde.

 

Du kan bygge ovenpå med Solusi CLM moduler, som styrker din forretning: Modulerne er dine genveje til bedre kvalitet, lovtjek og log-in m.v.

 

Solusi Company Control holder øje med CVR/VAT-nr. for dig
Læs mere
Styrk samarbejdet med dine leverandører med Solusi Vendor Manager
Læs mere     

Opbyg mange kontrakter på en let måde med Solusi Contract Builder
Læs mere                                                                       
Styr dine enheder med Solusi Unit Control
Læs mere        
Få let adgang til CLM modulerne gennem Solusi Single Sign-On
Læs mere

 

Få et personligt tilbud

 

Print som PDF

 

 

 

 

 

 

 

Solusi GDPR

Solusi GDPR sikrer dine data

Med Solusi GDPR får din DPO et effektivt værktøj til at sikre en korrekt og effektiv databehandling efter kravene i Databeskyttelsesdirektivet (GDPR) og I får som virksomhed en høj grad af sporbarhed i data og transparens i jeres processer for databehandling.

 

Solusi GDPR analyserer dine processer for databeskyttelse. Modulets indbyggede workflow skaber et hurtigt og enkelt overblik over, hvor langt I er i jeres processer. Det understøtter en korrekt ledelsesmæssig afrapportering af, hvor langt i er i forhold til reglerne i Databeskyttelsesdirektivet.

 

Solusi GDPR er dit værktøj til som dataansvarlig eller databehandler at følge principperne og reglerne for databeskyttelse og samtidig have dokumentation for, hvordan du gør det.

 

Som dataansvarlig vil du blandt andet kunne dokumentere i hvilket omfang I har indgået databehandleraftaler med databehandleren og udarbejdet instruks for databehandling.

 

Som databehandler vil du blandt andet kunne dokumentere jeres databehandleraftaler med underleverandører og om I har modtaget instruks fra den dataansvarlige.

 

Solusi GDPR anvender en Dashbord-struktureret fremvisning af data, herunder behandlingsregler, oplysninger fra tredjemand og procedure ved sikkerhedsbrud. Gennem en formularbaseret dataindhentning sikrer modulet versionsstyring og logning af hændelser.

 

Solusi GDPR supplerer det grundlæggende kontraktsstyringssystem, Solusi CLM Basic.

 

Hør hvordan du kan strømline din kontraktsstyring: 70 22 66 44

 

Solusi GDPR Smart Value

Solusi GDPR er din dybdegående kontrol af, om I som dataansvarlige overholder Databeskyttelsesdirektivets krav til datasikkerhed, processer og dokumentation.

 

Solusi GDPR kan for hvert system, I har ansvaret for, kontrollere, hvordan I overholder kravene i Databeskyttelsesdirektivet. På den måde sikrer du, at din organisation lever op til kravene i direktivet for hvert enkelt system, I er ansvarlige eller behandler data for.

 

Solusi GDPR synliggør, på hvilke punkter I har brug for at præcisere jeres processer og skabe en bedre dokumentation for jeres behandling af data.

 

Solusi GDPR forsyner dig som leder med en række centrale og detaljerede afrapporteringer, som giver dig indblik i, hvordan I følger kravene i Databeskyttelsesdirektivet. På den baggrund kan I hurtigt følge op på eventuelle udeståender og dokumentere overfor Datatilsynet eller anden tilsynsmyndighed, at I følger kravene i Databeskyttelsesdirektivet.

 

Alle relevante dokumenter, herunder procedurebeskrivelser, databehandleraftaler, instrukser m.m. systematisk lagret i Solusi GDPR, således at din dokumentation for overholdelse af Databeskyttelsesdirektivets krav er samlet ét sted.

 

 

Få et personligt tilbud

 

Print som PDF

 

                                                                                                                      Solusi GDPR understøtter din databeskyttelse                                                                                                           

SOLUSI UDBUD

At styre et udbud skal være nemt og overskueligt

Udbud, indkøb og efterfølgende kontraktstyring hænger sammen. Det gælder desværre ikke altid, når vi taler systemunderstøttelse.

 

Solusi UDBUD udmærker sig ved, at man nemt kan oprette og forberede sit ud- bud. Det er muligt at oprette et team med et ubegrænset antal personer, som kan samarbejde omkring udbudsmaterialet. Systemet muliggør, at alle krav til offentlige udbud omkring samtidighed og gennemsigtighed overholdes. For at sikre sig mod, at ufærdige dokumenter offentlig- gøres ved en fejl, er der i Launch indbygget en innovativ mekanisme, som sikrer, at man som udbudsejer altid er i fuld kontrol.

 

Udover at gøre det nemt at gennemføre et udbud er en af grundtankerne bag Launch også, at det skal være nemt for tilbudsgivere at bruge systemet. Det skyldes, at vi er overbeviste om, at et nemt og tilgængeligt system bidrager til flere og bedre tilbud.

 

Simpel og effektiv rollestyring

Med Solusi UDBUD sikrer du via roller, at kun de rigtige personer i de enkelte projekter har adgang til de oplysninger de skal have og kan gennemføre de handlinger de skal.

 

Dialog med markedet

I Solusi UDBUD starter et projekt altid i en markedsdialogfase, hvor du kan invitere leverandører og rådgivere ind i projektet. Først herefter beslutter du, om projektet skal i udbud. Kommunikation og dokumentation i markedsdialogfasen er samlet i samme projekt, som det efterfølgende udbud, og det er derfor nemt at inddrage det i udbuddet.

 

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar er en integreret del af et udbudsprojekt, og med Launch får du en innovativ, effektiv og simpel hjælp til at sortere og arbejde med dine spørgsmål og svar. Giv spørgs- målet en etikette, så du nemt kan gruppere og delegere en opgave til en person i dit team.

 

Solusi UDBUD supplerer det grundlæggende kontraktsstyringssystem, Solusi CLM Basic.

 

En af fordelene ved at bruge et elektronisk udbudssystem er, at man nemmere overholder den nye GDPR lovgivning, da der kan forekomme persondata i forbindelse med udbuddet, som skal håndteres korrekt. Dette sikrer Launch naturligvis.

 

Hør hvordan du kan strømline din kontraktsstyring: 70 22 66 44

 

Få et personligt tilbud

 

                                                                                                                      Solusi UDBUD understøtter din udbudproces                                                                                                        

Solusi Vendor Manager

Solusi Vendor Manager skaber overblik

Med Solusi Vendor Manager skaber du rammerne for et værdifuldt samarbejde og en tæt dialog med dine leverandører.

 

Du opnår et samlet overblik over, hvornår den enkelte leverandør skal sende sit årsregnskab, sine tavshedserklæringer eller databehandlerinstrukser til dig.

 

Du henter dokumenterne med Solusi Vendor Manager, som også gemmer dem for dig under leverandørens kontrakter. Alt, hvad du skal gøre, er at fortælle systemet hvornår det skal rykke for dokumenterne.

 

Solusi Vendor Manager supplerer det grundlæggende kontraktsstyringssystem, Solusi CLM Basic.

 

Hør hvordan du kan strømline din kontraktsstyring: 70 22 66 44

 

Solusi Vendor Manager Smart Value

Solusi Vendor Manager indhenter alle typer af dokumenter, som du skal have fra leverandørerne for overholde gældende lovkrav. Det kan være årsregnskaber, datasikkerhedserklæringer eller erklæringer om tavshedspligt. Du bestemmer, hvilke erklæringer Solusi Vendor Manager skal hente for dig.

 

Solusi Vendor Manager husker for dig. Du skal bare opsætte erindringer for den enkelte leverandør med dato og indhold. Så sender systemet automatisk besked til leverandøren om, hvilke dokumenter, der skal returneres til dig.

 

Solusi Vendor Manager sørger automatisk for at lægge dokumenterne rigtigt på plads. Du bestemmer selv, hvordan leverandørens kontrakter er systematiseret i Solusi CLM Basic. Solusi Vendor Manager er en integreret del af Solusi CLM Basic og knytter dokumenterne sammen med kontrakten.

 

Solusi Vendor Manager rykker for dig. Hvis modtageren ikke sender regnskab og erklæringer tilbage inden den fastsatte frist, rykker Solusi Vendor Manager for materialet.

 

Solusi Vendor Manager er for alle, der bruger Solusi CLM Basic. Både offentlige og private virksomheder skal følge kravene om at indhente regnskaber og erklæringer fra leverandører. Holder du en tæt dialog med dine leverandører gennem Solusi Vendor Manager siger du samtidig sige farvel til løse mails. Alt bliver samlet ét sted.

 

Få et personligt tilbud

 

Print som PDF

 

                                                                                                            Styrk samarbejdet med dine leverandører med Solusi CLM Vendor Manager                                                                                                      

 

Solusi Contract Builder

Solusi Contract Builder skaber tryghed

 

Alle, som sidder med mange ensartede kontrakter, kender til at gå sur i detaljerne. Med vores automatiseringssoftware, Solusi Contract Builder, minimerer du risikoen for menneskelige fejl og skaber overblik og sikkerhed for at få data placeret de rigtige steder i kontrakten.

 

Har du store mængder af standardkontrakter, så er Solusi ContractBuilder værktøjet for dig. Med Solusi Contract Builder kan du bygge dine kontrakter op, præcis som du gerne vil have det.

 

Solusi Contract Builder supplerer det grundlæggende kontraktsstyringssystem, Solusi CLM Basic.

 

Hør hvordan du kan strømline din kontraktsstyring: 70 22 66 44

 

Solusi Contract Builder Smart Value

 

Solusi Contract Builder er det perfekte værktøj til at indgå store mængder ensartede kontrakter med vidt forskellige parter. Brug for eksempel Contract Builder til at indgå aftaler med dine medarbejdere, eksterne konsulenter eller i andre t

ilfælde, hvor du indgår kontrakter med leverandører af samme ydelse.

 

Solusi Contract Builders dynamiske værktøj fører dine oplysninger over i standardkontrakter. Undervejs får du fremvist, hvordan den færdige kontrakt vil se ud. Du kan også få et overordnet overblik over de færdige kontrakter.

 

Solusi Contract Builder er designet til dine arbejdsprocesser. Al din interne kommunikation og kvalitetssikring af kontrakterne ligger samlet i modulet. De færdige kontrakter bliver automatisk registreret og gemt i det grundlæggende kontraktsstyringssystem, Solusi CLM Basic, så du nemt kan følge op.

 

Solusi Contract Builder sparer tid og skaber overblik. Modulet præsenterer en samlet oversigt over data på tværs af kontrakterne, så du kan hurtigt og nemt kan se, om de rigtige oplysninger kommer med og overskue, hvordan alle de færdige kontrakter ser ud.

 

Solusi Contract Builder sparer tid skaber overblik over kontrakternes betingelser og sparer tid på gennemlæsning af kontrakterne.

 

Få et personligt tilbud

 

Print som PDF

 

                                                                                    Opbyg mange kontrakter på en let måde med Solusi Contract Builder                                                   

Solusi Single Sign-On

Solusi Single Sign-On gør hverdagen nem og skaber sikkerhed

I en travl hverdag efterspørger medarbejderne, at de kun skal logge på et system én gang.

 

Med Solusi Single Sign-on behøver I ikke bekymre jer om den del. Dine medarbejdere skal kun logge på én gang for at få adgang til både kontraktsstyringssystemet.

 

Som organisation får I også sikkerhed for, at jeres medarbejdere skifter deres password med den hyppighed, de skal. Solusi Single Sign-On anvender nemlig det samme sikkerhedsniveau, som I har i organisationen.

 

Solusi Single Sign-On supplerer det grundlæggende kontraktsstyringssystem, Solusi CLM Basic.

 

Hør hvordan du kan strømline din kontraktsstyring: 70 22 66 44

 

 

Solusi Single Sign-On Smart Value

Solusi Single Sign-On giver integrationsmuligheder til de fleste identity providers inklusive Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS).

 

Solusi Single Sign-On blokerer for, at uvedkommende får adgang til jeres systemer. Du sætter systemet op til at følge jeres interne sikkerhed og det regelsæt, I følger.

 

 

Solusi Single Sign-On er for dig som gerne vil gøre hverdagen nemmere for dine medarbejdere og samtidig skabe sikkerhed i organisationens brug af IT.

 

Solusi Single Sign-On er en populær mulighed for at du kan styre tilladelser på baggrund af den enkelte medarbejders tilknytning til grupper i organisationen.

 

 

Få et personligt tilbud

 

Print som PDF

 

                                                                                                                Få let adgang til CLM modulerne gennem Solusi Single Sign-On                                                                                                                                                                

 

Solusi Unit Control

Solusi Unit Control skaber overblik

Vil du gerne holde et vågent øje med alle dine enheder og på den måde, du selv gerne vil? Så er Solusi Unit Control lige noget for dig.

 

Modulet gør dig i stand til at holde overblikket over alle valgte enheder, f.eks. forbrugte timer, de licenser, du har købt, hvor mange servere, du har kørende.

 

Kun din fantasi og din forretning sætter grænsen.

 

Solusi Contract Builder supplerer det grundlæggende kontraktsstyringssystem,Solusi CLM Basic.

 

Hør hvordan du kan strømline din kontraktsstyring: 70 22 66 44

 

Solusi Unit Control Smart Value

Solusi Unit Control er det perfekte værktøj til dig som er ordregiver og kunde. Med Solusi Unit Control styrer du selv i hvilket tempo, du f.eks. trækker på timer i en kontrakt eller en leverandør omvendt ønsker at levere noget til dig.

 

Solusi Unit Control giver dig besked, inden der bliver leveret under en kontrakt, så du har mulighed for at sige ja eller nej til leverancen.

 

Solusi Unit Control bringer dig på forkant med leverancen ved at give dig et løbende overblik i takt med, at der bliver trukket på enhederne i kontrakten. Du vil altid være på forkant med situationen.

 

Solusi Unit Control sørger for, at du proaktivt bestemmer tempo for, hvornår der skal trækkes på de enheder og ydelser, der hører under kontrakten. Du kan følge med i afskrivninger under en kontrakt eller opskrivning af ydelser under en rammekontrakt.

 

Solusi Unit Control er dedikeret til at styre dine enheder i tæt samarbejde med dem, der håndterer dem for dig. Det betyder, at du altid kun bliver faktureret for det forbrug, du reelt har haft.

 

Solusi Unit Control advarer dig om, når det er tid at overveje dit forbrug af timer hos en leverandør eller en leverandør trækker på en rammeaftale. Du får tid til at handle og bestemmer selv, i hvor god tid du skal have besked.

 

Solusi Unit Control er din garanti for, at du kun betaler for den ydelse, du reelt har modtaget og for at du løbende kan følge med i udviklingen af en kontrakts livscyklus. Dit forbrug og leverandørens bekræftelse på forbruget bliver kædet sammen, så du løbende kan følge med i udviklingen.

 

Solusi Unit Control giver dine projektledere og controllere mulighed for at kvalitetstjekke jeres fakturaer på en nem måde og sikre, at I kun betaler for det, I har modtaget.

 

Få et personligt tilbud

 

Print som PDF

 

                                                                                                                                          Styr dine enheder med Solusi Unit Control                                                                                                                                      

Referencer


Se alle ELO internationale referencer her
  • Tor Hyldkrog, Senior Business Controller & Supplier Agreement Manager, Systematic A/S

    Solusi’s Contract Management certificering giver en solid, teoretisk velfunderet og praktisk anvendelig indføring i værdiskabende kontrakt- og leverandørstyring. Det er en af de certificeringer hvor man får en brugbar ”værktøjskasse” med hjem, som bl.a. indeholder best practise indenfor identifikation og strukturering af relevante processer og roller, fastholdelse af den forretningsmæssige vinkel i kontrakten samt performance styring og evaluering via klare aftaler og proaktiv kontraktformulering. Det er en certificering hvor man med fordel kan mødes på tværs af det offentlige og private med fælles udbytte.

  • Thomas Hoffmann, Contract Manager, Odense Kommune

    Igennem Solusis Contract Management certificering har vi opnået et godt teoretisk fundament, der igennem eksempler fra praksis, har givet et godt afsæt og en enorm hjælp til at indføre en mere værdiskabende kontraktstyring. Vi har gennem en grundig og deltagertilpassset gennemgang af såvel teori som best practise indenfor contract management fået en meget anvendelig værktøjskasse, som blandt andet kan bruges til at identificere de relevante roller og processor i forbindelse med indkøbsaftalen og sikre en købmandsmæssig og proaktiv styring, evaluering og derigennem yderligere værdiskabelse.

kontakt@solusi.dk
Solusi ApS -CVR 29201064 - Gammel Kongevej 167A - 1850 Frederiksberg C

Fjernsupport

Bliv klogere på, hvordan du får mere ud af virksomhedens data

Gør som 200 andre, og skriv dig op til Solusis nyhedsbrev. Her får du inspiration og gode råd til at håndtere din virksomheds vigtigste data, så de skaber et sikkert beslutningsgrundlag og et solidt samarbejde på tværs.

Du bliver også den første til at høre om nye muligheder i ELO-platformen og får information om Solusis ydelser, invitationer til vores spændende arrangementer og andre gode tilbud.

 

Du kan afmelde dig igen med et enkelt klik.